OP

 

V rámci Operačního  programu rybářství 2014 -2020
podala společnost NDCon s.r.o. úspěšně  žádost o podporu projektu
“Dovybavení rybničního hospodářství Volary 2”

V rámci dotace bylo realizováno:

Drobné provozně údržbářské práce na dvou vypouštěcích objektech a opravě lávek v areálu Volary – oprava částí výpustných zařízení:
Dluže, česlová stěna ocelová, požerákový poklop, rekonstrukce lávky, protiskluzný rošt, oboustranné dvojité kovové zábradlí

Technické dovybavení:
1 ks pracovní laminátová pramička, 1 ks terénní automobil Ford Ranger, 1ks přívěsný sklopný vozík, 1 ks bezolejový elektromagnetický pístový vzduchovací kompresor, 1 ks bezolejový elektromagnetický pístový vzduchovací kompresor,  1 ks powerbanka,  1 ks váha digitální závěsná tahová,  1 ks motor lodní závěsný spalovací, 1 ks zahradní traktor,  1 ks přívěsný vozík za zahradní traktor,  1ks vysokotlaké elektrické čerpadlo s auto-stop systémem, 1 ks křovinořez, 1 ks motorová pila s minimální délkou lišty 35 cm, 1 ks invertorová elektrocentrála,  2 ks otočné IP venkovní kamery 4 MP,  2 ks solární mobilní systém 6 ks Ruckel-Vackův kompletní aparát plastový s vložkou a nerez sítem vč. stojanu, 1 ks vzduchová turbína s rotačním dmychadlem,  2 ks velkoobjemové čerpadlo o minimálním výkonu 25 000 l/hod., 1 ks velkoobjemové čerpadlo o minimálním výkonu 50 000 l/hod., 1 ks přenosná digitální plošinová váha s váživostí minimálně 100 kg, 1 ks přepínací plot z polyamidové vysokopevnostní síťoviny – 10 m, 1 ks přepínací plot z polyamidové vysokopevnostní síťoviny – 40 m, 1 ks vysazovací rukáv k plastové přepravní bedně,  2 ks ponorné čerpadlo, minimální dopravní výška 60 m, 1 ks – gejzírový aerátor

V rámci 11 výzvy Operačního  programu rybářství 2014 -2020

podala společnost NDCon s.r.o. úspěšně  žádost o podporu projektu

“Vybavení rybničního hospodářství Volary”

Stručný popis projektu:

V rámci dotace byl realizován nákup

 • Rybářské sítě – pořízení 2 ks podložní sítě a 2 ks vatky, sítě budou využívány při výlovech rybníků.
 • Čerpadla – 2 ks kalového čerpadla pro potřebu rybích sádek a rybníků.
 • Elektrocentrála, která bude využívána při výlovech rybníků.
 • Plastové výrobky: – 1 ks bedny na auto s provzdušňovacím zařízením o velikosti cca 1000 l; 1 ks bedny na přípojná vozík s provzdušňovacím zařízením – dvoukomorová o velikosti cca 2 000 litrů; 8 ks kádí o orientační velikosti nad 500 l; 1ks pracovní pramička o orientační velikosti 4 2500 x 1250 mm; 15 ks plastových vaniček o orientačním objemu nad 50 l.
 • Terénní auto pro potřeby rybářství s ložnou plošinou 4×4 (pro 4 osoby) s tažným zařízením o maximální hmotnosti přívěsu 3500 kg, užiteční hmotnost automobilu nad 1200 kg.
 • 1 ks oximetru pro sledování sledování ukazatelů pH, T, O2, oxidačně redukčního potenciálu.
 • Keser – 15 ks.
 • Dvounápravový bržděný přívěs o celkové hmotnosti do 3 500 kg.
 • Vzduchovací kompresor

Finanční rámec projektu:

 • maximální způsobilé výdaje : 1 085 000,00 Kč
 • maximální výše podpory : 542 500,00 Kč

 

V rámci 5 výzvy Operačního  programu rybářství 2014 -2020

podala společnost NDCon s.r.o. úspěšně  žádost o podporu projektu
“Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním”

RAS Volary

Hlavní milníky projektu:

 • realizace záměru 2017
 • náběh zkušebního provozu zima / jaro 2018
 • udržitelnost projektu 2018 – 2022

Finanční rámec projektu:

 • maximální způsobilé výdaje : 3 292 771,00 Kč
 • maximální výše podpory : 1 646 385,50 Kč

Stručný popis projektu:

Odchovná část se skládá: z odchovných žlabů o rozměrech 2500 x 800 x 900 mm, (3 ks) s objemem žlabu 1800 l vody, z odchovných bazénů o # 1200 mm (12 ks) s objemem nádrže = 1000 l vody a odchovných bazénů o # 2500 mm (12 ks) s objemem = 5000 l.
V odchovných žlabech a odchovných bazénech o # 1200 mm, lze odchovávat násadový materiál ryb od plůdku až po násadu do velikosti 150 gramů živé váhy. Technologie RAS je složena z jednoho systému (okruhu). Technologická část se skládá: z mechanického čištění, biologického čištění, desinfekce (UV záření a ozonizace vody) a zásobní nádrže. Voda je dohřívána na požadovanou teplotu pomocí teplovodního výměníku uvnitř zásobní nádrže. Mechanické čištění je první stupeň čištění v RAS. Skládá se z bubnového mechanického filtru. Filtr je umístěn uvnitř nerezového, betonového nebo plastového tanku (komory) a je ponořen asi z 60 %. Voda sama gravitačně natéká do filtru (zdroj vody jsou vlastní stávající studny), kde musí protéci přes filtrační buben, který je opatřen speciální velmi jemnou síťovinou, tzv. mikrosíty. Při zanesení mikrosít nečistotami poklesne hladina vody v komoře za bubnem a automatika sepne režim čištění. Motor otáčí bubnem a tlakové čerpadlo jej shora ostřikuje vysokotlakými tryskami. Z vnitřní části bubnu oproti tryskám je umístěno koryto pro svod nečistot (jímka).
U biologického filtru, je zvolen typ na bázi bioelementů ve vznosu. Tím je zajištěna vysoká účinnost čištění. Pro správnou funkci biologického filtru je nezbytné, aby filtrační materiál měl co možná největší povrch, při zachování průtoku vody a aby se voda ve filtru zdržela dostatečnou dobu na to, aby bakterie byly z vody schopné přijmout amoniak a dusitany a přeměnit je na dusičnany. Toho je v dnešní době docilováno převážně použitím různě tvarovaných plastových výlisků nebo odlitků, které výše zmíněné parametry splňují. Zároveň je nezbytné, aby byl materiál výlisků inertní a neuvolňoval do vody žádné škodlivé látky. To by mohlo negativně ovlivnit nejen chované ryby, ale hlavně vznik nárostů bakterií nezbytných pro funkci biofiltru. Pokud by se tyto látky nevyplavily, nedošlo by k oživení biofiltru a nastartování jeho funkce.
Desinfekce vody je zajištěna pomocí UV lamp a ozónu. K technologickému využití je nutné ozon uměle vyrábět pomocí UV lamp nebo prostřednictvím korónového výboje ozonu. Ozon jako nejsilnější dostupný oxidant působí na bakterie a viry velmi účinně. Součástí zařízení RAS jsou 2 ks čerpadel pro cirkulaci vody: min. 90 m3 vody/hod. a ostřikové čerpadlo mech. filtru a kalové je nedílnou součástí mikrosítového bubnového filtru. Spotřeba el. energie je cca 50 MWh. Základní náplň vody je cca 80 m3, doplňování ztrát v množství cca 5 m3/den.
Roční produkční kapacita zařízení je 17 tun za rok.