Chováme běžné druhy ryb v ČR s důrazem na ušlechtilé ryby jako jsou candát, štika, pstruh

Read more

Ryby chováme v našich a propachtovaných rybnících v jižních Čechách a na Vysočině o celkové výměře více než 80 hektarů vodních ploch.

Read more

Ryby jsou chovány v přírodních rybnících a nejsou intenzívně dokrmovány. Dravé ryby jsou přikrmovány zejména živou bílou rybou.

Read more